ÜYTEM Laboratuvar Sorumluluğu Yetkisi Hakkında Yönetmelik

  • Sağlık Bakanlığımız, 27.05.2023 tarih ve 32203 sayılı "Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ÜYTE merkezlerinde laboratuvar sorumlusu olma yetkisini, yalnızca "bu alanda ihtisas yapmış Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri"ne vermiştir.
  • Tek başına bir insanı oluşturma potansiyeline sahip "embriyo"ların, özellikle infertilite sorunları yaşayan çiftlerimiz ve aileleri için önemini çok iyi bilen Bakanlığımız, çıkardığı bu yönetmelikle, ÜYTEM laboratuvarlarının sorumluluğunu; insan anatomisini, fizyolojisini, biyokimyasını, biyofiziğini, histolojisini ve embriyolojisini işi gereği çok iyi bilen uzman hekimlere emanet ederek, halkımızın bu konudaki hassasiyetlerine ne kadar önem verdiğini göstermiştir.
  • Kan, idrar ya da gaita örneği gibi sıradan bir biyolojik materyal sayılması asla mümkün olmayan "insan embriyosu"nun sorumluluğunun; tıbbın her branşında profesyonel eğitim almış, insan vücudunu tümüyle her anlamda çok iyi tanıyan, tıbbi deontoloji ve tıp etiğinden ödün vermeyen, alanında uzman hekimlere verilmesi kararının halkımıza güven aşılayacağı aşikardır.
  • Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri olarak amacımız, birlikte çalıştığımız tüm disiplinlerle el ele vererek uyumlu ve saygılı bir çalışma ortamı oluşturmak, bu sayede halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve alanımızda ülkemizi muasır medeniyetlerin dahi üzerine çıkarmaktır.

Yorumlar

Yorum Ekle


© 2024 Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım ve Programlama : Webkent Yazılım