Prof. Dr. İmer OKAR, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve doktorasını da yine bu üniversitede yapmıştır. Tıpta uzmanlık tezinin konusu, Diphenylhydantoin’in karaciğer üzerine etkilerinin elektronmikroskopik incelemesi üzerine olmuştur. 

Halen Yeniyüzyıl Üniversitesi'nde aktif görevine devam etmektedir.

Projelerde Yaptığı Görevler

 • Takım lideri, tıp uzmanı, BTC ham petrol boru hattı sağlık eğitim projesi tasarımcısı ve koordinatörü (2004). (BP Helios ödülü)
 • Türkiye Üreme Sağlıği Programı Hizmet içi eğitimi güçlendirme projesinde AB usta eğitmeni ve eğitim uzmanı (2005–2007)
 • Willows Foundation ile Pakistan’da (Karachi) Topluma Dayalı Üreme Sağlığı Davranış Değişikliği Modeli’nin oryantasyon ve eğitici eğitimi yöneticisi (2008-2009)
 • Willows Foundation ile Ghana’da (Accra) Topluma Dayalı Üreme Sağlığı avranış Değişikliği Modeli’nin oryantasyon ve eğitici eğitimi yöneticisi (2008)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Elektron Mikroskopi Derneği, üye, 1996–1998 yönetim kurulu üyesi
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, üye
 • Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği, üye
 • Türk Anatomi Derneği, üye
 • Türk Nöroloji Derneği, üye
 • Ortodonti derneği, üye
 • Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, üye
 • Dünya Anatomi Dernekleri Federasyonu Ve Uluslararası Malpighi Sempozyumları Bilimsel kurul üyesi
 • Dünya Anatomi Dernekleri Federasyonu, Türkiye delegesi.

 

Kitapları

 • Okar (Dalkır) I: Duyu organları, Temel Histoloji (Basic Histology) Lange Medical Books 1992, Aytekin Y ed. translation, 550-581 (1993) and newer publications.
 • Moore K : The developing Human , clinically oriented embryology, Translation of 6th ed., WB Saunders, İnsan embriyolojisi kitabının Turkish translation editorial board , Nobel Kitabevleri, 2002.


© 2024 Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım ve Programlama : Webkent Yazılım