Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Amacımız; üreme tıbbı, klinik Embriyoloji, histoloji, hücre biyolojisi, kök hücre uygulamaları ile onarıcı tıp alanlarında yetişen ve çalışan, araştırma yapan uluslararası araştırıcıları bir araya toplayarak bunlar arasında iş birliği ve yardımlaşma ortamını sağlamak, çeşitli toplantılar düzenlemek.

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Amacımız; ilgili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek.

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Amacımız; mesleki kariyer ve onuru korumak, etik ilkeleri belirlemek ve kuralların uygulanmasını izlemek; kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak.

Amaç

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği

Derneğimiz,

- Üreme tıbbı, klinik embriyoloji, histoloji, hücre biyolojisi, kök hücre uygulamaları ile onarıcı tıp alanlarında yetişen ve çalışan, araştırma yapan uluslararası araştırıcıları

bir araya toplayarak bunlar arasında iş birliği ve yardımlaşma ortamını sağlamak, çeşitli toplantılar düzenlemek,

- İlgili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici mevzuatın hazırlanmasında yardımcı olmak ve aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek,

- Mesleki kariyer ve onuru korumak, etik ilkeleri belirlemek ve kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak  üzere  hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

Histoloji ve Embriyoloji alanında çalışan uzmanların iletişimini artırmak amacıyla yayınlanan bültenlerden haberdar olmak için email adresinizi giriniz.

Etkinlik ve Yayınlar

06EKİM

ASRM 2018

06EKİM

ASRM 2018

08KASIM

TSRM 2018

04EKİM

Ovulasyon induksiyonu

14ARALIK

Ulusal Sitopatoloji Kongresi

6ARALIK

8. Kadin Dogum Gunleri

29KASIM

3. Uluslararasi Saglik Bilimleri Kongresi

21-22EKİM

Adana TSRM

2EKİM

New Ovarian Follicle Counting Method

3EKİM

Granulosa cell and oocyte mitochondrial abnormalities in a mouse model of fragile X primary ovarian insufficiency

3EKİM

In the Scope of Life, Legal Status of Embryo and Fetus in Turkish Law

3EKİM

Nobel Fizyoloji Odulu 2018

3EKİM

Nobel Kimya Odulu 2018

1ARALIK

Seminal sivinin fertilizasyondaki rolu

June 23-25ARALIK

ESHRE 2019

04ARALIK

3. KOK hucre Kongresi

5ARALIK

International Congress of Future Medical Pioneers

6MART

International Congress of Future Medical Pioneers

6MART

International Congress of Future Medical Pioneers

Lutfen iletisime geciniz

© 2018 Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım ve Programlama : Webkent Yazılım